Politică de confidenţialitate

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITITI SI SA ACCEPTATI ACESTE REGULI IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA SUNTETI DE ACORD CU ACESTE REGULI.

LAURENT COMPUTERS poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care le-ati oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de inregistrare, contract etc.). Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon, informatii despre modul in care folositi serviciile si produsele noastre.

Informatiile despre dumneavoastra pot fi folosite de noi doar in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor LAURENT COMPUTERS, cum ar fi:

  • procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra;
  • oferirea de produse si/sau servicii catre dumneavoastra;
  • solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre dumneavoastra;
  • realizarea studiilor de piata si de produs si marketingul produselor si al serviciilor LAURENT COMPUTERS 
  • contactarea dumneavoastra in legatura cu oferte de produse si servicii ale LAURENT COMPUTERS

LAURENT COMPUTERS S.R.L. nu va transmite catre terti datele personale ale utilizatorilor site-ului.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si a GDPR nr. 679/2016, LAURENT COMPUTERS S.R.L. are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati.

Scopul colectarii datelor este: informarea Cumparatorilor  privind situatia contului lor de pe www.magazin.laurent.ro informarea clientilor privind evolutia si starea comenzilor, livrarea produselor, emiterea documentelor fiscale, activitati comerciale de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate.


Măsuri de securitate:
Ne angajăm să vă protejăm securitatea datelor cu caracter personal şi să împiedicăm accesul neautorizat, utilizarea sau divulgarea lor, prin:
- controlul accesului fizic în sediile şi locaţiile noastre în care păstrăm datele cu caracter personal;
- utilizarea de metode tehnologice actualizate;
- impunerea de politici solide de acces (parole complexe, reguli de tip firewall, autorizare granularizată a accesului etc.);
- monitorizarea continuă a sistemelor proprii;
- actualizarea politicilor;
- instruirea şi informarea angajaţilor şi terţilor;
- asigurarea transferului securizat de date;
- limitarea accesului la locaţiile sensibile (atât fizic, cât şi logic).

Care sunt drepturile dvs. ca Persoană vizată?
Ca Persoană vizată, conform RGPD, aveţi o serie de drepturi privind Datele dvs. cu caracter personal, iar Laurent Computers SRL este angajat în respectarea confidenţialităţii dvs. şi în garantarea acestor drepturi.

Dreptul la acces – aveţi dreptul de a obţine confirmarea faptului că Laurent Computers SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal şi aveţi dreptul de a accesa aceste date. De asemenea, puteţi solicita informaţii despre: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal prelucrate; către cine, în afară de Laurent Computers SRL, este posibil să fi fost trimise datele; care a fost sursa informaţiilor (dacă nu aţi furnizat datele direct către Laurent Computers SRL) şi cât timp vor fi păstrate.

Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea sau corectarea datelor dvs. cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte. În acelaşi timp, dacă înregistrările noastre nu sunt complete şi sunt necesare date suplimentare pentru prelucrare, aveţi dreptul să vă completaţi datele cu caracter personal.

Dreptul la ştergere (dreptul de a fi uitat) – dacă nu există niciun motiv obligatoriu pentru prelucrarea continuă, aveţi dreptul de a obţine ştergerea sau eliminarea datelor dvs. cu caracter personal din bazele noastre de date. Reţineţi că acesta nu este un drept absolut, iar Laurent Computers SRL îşi rezervă dreptul să-l limiteze la cazurile furnizate în cadrul RGPD (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în corelaţie cu scopurile pentru care au fost colectate, dacă aţi ales să vă opuneţi prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau dacă prelucrarea este ilegală).

Dreptul la restricţionarea prelucrării – aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pentru perioada necesară pentru verificarea acurateţei acestora, dacă obiectaţi în ce priveşte prelucrarea ulterioară, pe baza interesului legitim, sau dacă doriţi să blocaţi datele în contextul exercitării sau apărării unei revendicări juridice. În acelaşi timp, puteţi solicita blocarea datelor dvs. în cazul prelucrării ilegale, în cazul în care nu doriţi ştergerea acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor – când vă prelucrăm datele pentru executarea unui contract sau pe baza consimţământului dvs., puteţi solicita ca datele pe care ni le-aţi furnizat să vă fie furnizate, dvs. sau unei alte organizaţii, într-o formă structurată şi care poate fi citită automat.

Dreptul de a se opune – aveţi dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor dvs. în scopuri de marketing. Pentru prelucrări în alte scopuri decât cele de marketing, aveţi în continuare dreptul de a vă opune, dar este posibil ca obligaţiile legale ale Laurent Computers SRL să prevaleze, la fel ca şi interesul legitim preeminent al acestuia de a continua prelucrarea unor astfel de date, inclusiv în cazul exercitării sau apărării unei prevederi juridice.

Dreptul la retragerea consimţământului - când vă prelucrăm datele pe baza consimţământului dvs., aveţi dreptul de a vă retrage acest consimţământ în orice moment.

Vă puteţi exercita drepturile trimiţând o solicitare la adresa office@laurent.ro. Ne rezervăm dreptul de a vă contacta, pentru a ne asigura că solicitarea provine într-adevăr de la dvs.

Răspunsul la solicitările dvs. nu implică niciun cost, cu excepţia cazului în care solicitările sunt nefondate, repetitive sau excesive, caz în care vă putem solicita o taxă bazată pe costurile administrative referitoare la solicitarea dvs.

Solicitările dvs. vor primi răspuns în cel mai scurt timp posibil, în funcţie de natura solicitării şi în maxim treizeci de zile, cu excepţia cazului în care suntem nevoiţi să prelungim acest termen, luând în considerare complexitatea solicitării şi/sau numărul de solicitări.

În cursul unei aplicaţii, în eventualitatea partajării de informaţii incomplete sau incorecte sau în cazul în care solicitarea nu este exprimată clar, este posibil să întâmpinăm dificultăţi în rezolvarea solicitărilor dvs., ceea ce poate conduce la întârzieri în procesul de investigare. Compania noastră îşi rezervă toate drepturile legale în cazul unor aplicaţii incorecte, contrare faptelor/legilor sau rău intenţionate.

În cazul în care consideraţi că datele dvs. cu caracter personal sunt utilizate eronat sau că prelucrarea lor de către Laurent Computers SRL contravine RGPD, vă rugăm să ne informaţi la adresa office@laurent.ro despre problemele privind prelucrarea datelor dvs. şi să solicitaţi luarea măsurilor corespunzătoare.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal:
Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de catre Laurent Computers SRL numai in masura permisa prin Legea nr. 677/2001 si a GDPR nr. 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si circulatia libera a acestor date.

Scopul colectarii datelor este: informarea Cumparatorilor privind situatia contului lor de pe www.laurent.ro, www.magazin.laurent.ro, www.gestiune-cereale.ro sau www.receptie-hotel.ro, informarea clientilor privind evolutia si starea comenzilor, livrarea produselor, emiterea documentelor fiscale,activitati comerciale de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate.
Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa la Laurent Computers SRL sau e-mail pe adresa office@laurent.ro. Daca aveti orice intrebare despre modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate, daca doriti sa exercitati oricare dintre drepturile de mai sus, sau daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va puteti adresa Laurent Computers SRL sau prin e-mail.