Termeni şi condiţii

S.C Laurent Computers S.R.L. este operator de date cu caracter personal, inregistrat la ANSPDCP sub nr. 28984 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal.
Intregul continut al acestui site este proprietatea LAURENT COMPUTERS S.R.L. si/sau a clientilor sai. Dreptul de autor, marcile inregistrate si alte drepturi de proprietate intelectuala protejeaza continutul site-ului.

Continutul magazin.laurent.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, publicat, afisat, transmis sau inregistrat sub nici o forma si folosind orice tip de mijloace, inclusiv fotocopierea sau inregistrarea electronica sau mecanica, dar nelimitandu-se la acestea, si nu poate fi folosit pentru a crea materiale derivate din acesta fara acordul prealabil, inscris, al LAURENT COMPUTERS S.R.L., respectiv al clientilor sai.
 
Conform legilor romane, incalcarea acestor conditii reprezinta o infractiune. LAURENT COMPUTERS S.R.L., magazin.laurent.ro si orice alt nume de produs sau serviciu aflat in conexiune cu LAURENT COMPUTERS S.R.L. sunt marci ale LAURENT COMPUTERS S.R.L.
LAURENT COMPUTERS S.R.L. nu isi asuma nici o responsabilitate privind continutul oricaror altor web site-uri care pot fi accesate folosind site-ul magazin.laurent.ro  si nu poate fi acuzata ca aproba continutul acestor site-uri. LAURENT COMPUTERS S.R.L. isi rezerva dreptul de a bloca accesul prin intermediul site-ului magazin.laurent.ro, catre acele domenii Internet care pot avea continut ilegal sau daunator, sau care pot fi folosite pentru anumite scopuri in prejudiciul LAURENT COMPUTERS S.R.L. sau al serviciilor LAURENT COMPUTERS S.R.L., sau in prejudiciul clientilor sai si respectiv al serviciilor acestora. Violarea sistemelor www.magazin.laurent.ro sau a securitatii retelei sunt interzise si pot duce la raspundere civila sau penala. Vom investiga incidentele privind violarile securitatii sistemului sau ale retelei si vom colabora cu politia si alte organe legale in in astfel de investigatii.
 
Exemple de violari ale securitatii sistemului sau ale retelei includ, dar nu se limiteaza la acestea:
a) accesul sau folosirea neautorizata a datelor, sistemelor sau retelelor inclusiv orice incercare de a verifica, cerceta sau testa vulnerabilitatea unui sistem sau retea sau de a viola securitatea sau masurile de autorizare, fara acordul expres al proprietarului sistemului sau retelei;
b) monitorizarea neautorizata a datelor sau traficului pe orice retea sau sistem fara autorizarea expresa a proprietarului sistemului sau retelei.
La instiintarea oricaror reclamatii in legatura cu oricare dintre faptele enumerate mai sus, LAURENT COMPUTERS va colabora si va ajuta politia si organele legii pe parcursul desfasurarii investigatiilor, pentru a pune capat unor astfel de abuzuri si violari.
 
INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC LAURENT COMPUTERS SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.Scopul colectării datelor este: servicii pe internet (e-commerce), reclama, marketing, publicitate.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare livrarii produselor la adresa de contact. Refuzul dvs. determină imposibilitatea livrarii produselor achizitionate de catre dvs. de pe web-site.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:administrator website si distribuitorul produselor la domiciliul clientului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: office@laurent.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în factura proforma si in cea finala ,în vederea achitarii contravalorii produsului/serviciului prestat.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
 
Masurile suplimentare de protectie de care veti beneficia sunt urmatoarele:
Identificarea si autentificarea utilizatorului prin user si parola personalizate;
Acces la datele personale pe baza unei parole neafisate in clar pe pc;
Datele se colecteaza pe un server securizat intr-un sistem informatizat de prelucrare a datelor;
Acces restrictionat la baza de date(doar administratorul site-ului);
Administratorul site-ului va pastra confidentialitatea datelor clientilor;
Computerele sunt protejate prin programe antivirus.